Books & Media

Eläminen Suoraan Jumalasta

Read more...

 
Portteja avautuu kaikkialla

Read more...

 
Il battito del Cuore di Dio dentro di noi.
Essere il canale per il bene infinito

Read more...

 
Tulkaa Kokemukseksi
Rajattomista Sydämistänne

Read more...

 
Käsitteiden Takaa Sydän Näkee Kaiken Heti. Yhteys Jumalan kanssa, Meidän Suhteemme Lahja.
7. syyskuuta 2012
Viestit Jumalalta
Yael ja Doug Powellin kautta
Circle of Light, www.circleoflight.net

Rakastetut, Minä Olen täällä, Minä Olen täällä teidän kanssanne. Minä Olen täällä teitä varten ja Minä Olen täällä teissä. Teidän sydämenne näkee sen kaiken, sillä teidän sydämenne näkee Rakkauden suuren kosmisen piirin. Teidän sydämenne näkee kaikkiin suuntiin. Teidän sydämenne näkee kaiken heti ja teidän sydämenne näkee Rakkauden mikrokosmoksen, jossa jokainen elektroni säteilee ja räjähtää ilosta, ja Jumalan totuus tanssii esille luomaan aina uusia asioita.

Teidän sydämenne näkee makrokosmoksen, suuren kosmisen energian joka sulautuu Valon Olentojen suurenmoiseksi ilmaisuksi. Teidän sydämellänne on suhde jokaiseen Rakkauden aspektiin ja ennen kaikkea sillä on suhde Jumalan totuuteen joka on: Minä Olen täysin tietoinen, täysin elävä, täysin läsnäoleva, en ainoastaan kaikessa ja kaikkena, ja Minä olen läsnä tässä yhteydessä teidän kanssanne.

Tietoisuus ykseydestä pyyhkäisee yli maailman. Tämä on juuri niin kuin pitääkin, herättää totuus Rakkauden ulottuvuuksista...että te näette aina saman totuuden Rakkaudesta, joka ilmenee kaikessa. Ja kuitenkin, koska mieli näkee lineaarisesti, on mahdollista, että jotain voimakasta ja perustavan tärkeää on hukkaantunut ykseyden käsitteisiin, jotka eivät puhu sydämen totuudelle.

Näillä käsitteillä on taipumus torjua se lahja joka meidän suhteemme on ja totuus Minun läsnäolostani teidän elämässänne -- se seikka että ehdottomasti kaikki on Jumalatietoisuuden täydellisyyttä suhteessa teihin jokaiseen, ja tämä tuo Rakkauden lahjat uudella tavalla syventämään teidän tietoisuuttanne elämästä.

On niin tärkeää että pidätte sydämenne avoinna ja meidän suhteemme aktiivisena ja elävänä, sillä Minä Olen ykseys ja Minä Olen Rakkaus joka puhuu teille tänä Jumalan ulottuvuutena, tänä kallisarvoisena ja loistavana sydämenä juuri tässä ja juuri nyt, ja tuo teille Rakkauden joka on tarkoitettu teidän omaksenne, antamaan teille opastusta jota ansaitsette joka hetki, rikastamaan teidän elämäänne niin että kaikki mitä toivotte lahjoitetaan teille siinä mikä kukoistaa meidän välillämme.

Teidän suhteenne Minuun on Minun sydämeni totuus, joka paljastaa Minulle uusia Rakkauden puolia. Se on tietoisuus Jumalan kokonaisuudesta ja paljastaa teille, Minun sydämeni, uusia ilon ulottuvuuksia. Niinpä Minä tulen murtautuakseni esiin teissä ja näyttäytyäkseni teidän sydämenne kaipauksen toteutumisena syvimmästä ja voimakkaimmasta Rakkaussuhteesta jonka on tarkoitus olla osana teidän elämäänne, aina, joka Hetki, ikuisesti. Sellainen on suhde Minun kanssani, suhde joka teillä on tarkoitus olla Luojanne kanssa.

Siispä antakaa Minun tulla ja rakastaa teitä. Antakaa Minun tuoda teille tämä lämpö ja siunaukset. Antakaa Minun näyttää teille juuri se miten arvokas teidän näkökulmanne on Minun sydämeni näkökulmana, ja antakaa Minun avata koko teidän olemuksenne, niin että kaikki teidän tietoisuutenne osat voivat iloita olemisesta tässä Rakkaussuhteessa jokaisen kokonaisuuden osan kanssa.

Läheisenä ja henkilökohtaisena Minä puhun teille kaikkena ja Rakkauden kokonaisuutena, tuoden teille nämä kauneuden lahjat ja kosmisen peilin joka näyttää teidän täydellisyytenne, tuoden teille tietoisuuden voimastanne, elinvoimastanne ja sydämenne kyvystä tuntea Rakkaus sen kaikissa eri puolissa.

Eläessänne sydämestänne käsin te huomaatte että Minä ilmaisen itseni teille ehdottomasti kaiken sydämessä, koska Minä Olen kaiken Luomakunnan keskus, ja sydän tunnistaa tämän suuren Rakkauden räjähdyksen joka ilmenee niin monin eri tavoin loistavana uusin kasvoin, uusin ilmein, uusin ilmaisuin, uusin Rakkauden värein. Riippumatta siitä ilmeneekö tämä maailman symboleissa vaiko Rakkauden syvässä intuitiossa, lupaan teille että se ilmenee, täysin elävänä, täysin läsnäolevana -- Minun Rakkauteni kokonaisuus teille tässä, aina.

Siispä rakkaani, sanokaa "Kyllä" tälle suhteelle Minun kanssani, jotta teillä olisi tämä suloinen yhteys koko elämän kanssa, jotta antaisitte ruokkia, koota ja helliä sydäntänne, jotta huomaisitte miten helposti hologrammi puhuu sydämen aikomuksista, pitäen joka hetki kädessään sitä lahjaa jonka tuon suoraan teille, jotta saisin näyttää teille miten sydän näkee Rakkauden kaikessa mitä edessänne on.

Minä kuiskaan teille teidän öidenne syvässä hiljaisuudessa. Minä Olen täällä. Antakaa Minun rakastaa teitä. Minä iloitsen teidän kanssanne teidän päivienne majesteettisuudessa, niin että kaikki mihin huomionne kohdistuu voi paljastaa teidän sydämillenne kauneuden syvyydet ja armon viestit. Kaiken tuon lisäksi, minä Olen täällä Rakkauden äänenä, sinä lämpönä joka huuhtelee teidän olemustanne, tänä ekstaattisena mahdollisuuksien ja ilon räjähdyksenä mitä mikään muu ei voi teille tuoda, eivät edes Kaksoisliekkinne paljastumiset. Senkin tulen on tarkoitus aina palaa Minulle, ulottuen ekstaattiseen kiitollisuuteen yhteydestä Jumalan kanssa.

Mikään muu ei voi tuoda teille teidän kokonaisuuttanne tavalla joka ilmentää sitä keitä te olette tänä ainutlaatuisena Minun sydämeni aspektina, ja mikään muu ei voi puhua teille teidän olemuksenne totuudesta. Vain tämä yhteys Jumalan kanssa.

Joskus on tärkeää nähdä mikä on suosittua ja nähdä yli mielen konseptien sydämen syvempään totuuteen, Rakkauden ilmestyksiin jotka näkevät sen kaiken, jotka pystyvät näkemään jokaisen tämän täydellisyyden osan Jumalan aspektina, sekä iloitsemaan kokonaisuudesta.

Teidän sydämenne, rakastetut, näkee sen kaiken. Se on täysin elävä Rakkauden ykseydessä. Se on täysin läsnä yhteydessä kokonaisuuden kaikkien aspektien kanssa, iloiten jokaisesta osasta, jokaisesta Rakkauden paljastumisesta.Aivan samoin kuin katsotte sydämeenne saadaksenne opastusta ja tietoisuuden suunnastanne, seuraavasta askeleestanne ... juuri niin kuin teidän sydämenne puhuu teille, joskus selvästi antaen teidän tietää kuka te olette ... Juuri siten te puhutte Minulle ja syvennätte minun tietoisuuttani Itsestäni, ja Minä puhun teille Rakkauden täydellisyydestä tänä hengityksenä, tästä Hetkestä, tästä ihmeellisestä Rakkauden aspektien yhdistelmästä joka te olette ja joka ei voisi paljastua minulle millään muulla tavalla kuin sillä mitä te olette juuri nyt.

Teidän sydämenne on piiri joka koskettaa kaikkea täydellisesti ... joka tunnistaa elämän läpäisevyyden. Teidän sydämenne pystyy kulkemaan Rakkauden intiimeimpiinkin aspekteihin, ja teidän sydämenne on jo läsnä Minä Olen Jumalan puhtaana ilona, riemuiten tästä Rakkauden ilmenemismuodosta.

Se mikä näyttää liikkuvan askel askeleelta, mielen herääminen Rakkauden totuudelle, on jo läsnä jokaisessa sydämessä, jo täällä, jo täysin syntynyt, ja odottaa yksinkertaisesti vain näkökulman muuttumista. Sen Minä tuon teille. Minä täytän jokaisen päivän teidän olemuksenne totuudella, Rakkaudella joka Minä Olen sen tanssiessa eteenpäin nykyhetkessä teinä.

Juuri niin, Minä tuon teille tämän Rakkauden yhteyden tavoilla joita ette ole tähän asti vielä pystyneet kuvittelemaan, mutta joiden tiedätte syvällä sisimmässänne olevan totuus. Se ylittää sen että yksinkertaisesti näette itsenne kokonaisuuden osana. On kysymys siitä että sydän oppii tuntemaan itsensä sen kautta mitä se rakastaa ja tämän Jumalayhteyden kautta, kaiken mitä Minä Olen, jatkuvasti.

Kuten aina, sanat eivät pysty ilmaisemaan sydämen totuutta hyvin, mutta ne opastavat teitä Rakkauden värähtelyyn, siihen paikkaan missä kaikki värähtelee iloa ja kaikki näyttäytyy kauneutena, nekin asiat jotka mieli arvioisi rumiksi. Kauneudessa on kysymys myös yhteydestä ja yhteys todellisessa ilmenemismuodossaan on aina teidän yhteytenne Minun kanssani. Ei ainoastaan Jumalan näkemisenä kaikessa, vaan tietoisuutena meidän yhteydestämme joka opastaa teitä teidän näkemyksessänne maailmasta, itsestänne ja Rakkaudesta, Nyt.

Teillä on sanonta, "älä heitä lasta pois pesuveden mukana", joka sopii tietyllä tavalla siihen mitä nyt tapahtuu. Rakastetut, älkää heittäkö pois tätä yhteyttä Minun kanssani, jonka on tarkoitus olla teidän olemassaolonne keskus siinä merkityksessä kuin teidän mielenne ykseyden käsittää. Tietäkää sen sijaan että teidän sydämellänne on kyky nähdä se kaikki, rakastaa sitä kaikkea ja oppia suhteestaan Luojansa kanssa, jatkuvasti.

Antakaa Minun kuiskata teidän sydämellenne miten paljon Minä rakastan teitä ja täyttää se paikka teissä joka on kaivannut tätä yhteyttä, joka on niin syvä, niin voimakas, niin kaunis, niin kaikenkäsittävä, niin suurenmoinen yhteensulautuminen että on olemassa vain yksi Olento ... joka on Rakkauden ykseys.

 

 
Rakkaus Loistaa Illuusion Läpi

Read more...

 
Teidän Sydämenne Palvelee
Te Olette Rakkauden Silta

Read more...

 
Teidän Sydämenne Kukoistavat

Read more...

 
Todiste Elämästä ja Rakkaudesta

Read more...

 
Avoin Sydän Syleilee Kaikkea

Read more...

 
Viestit Jumalalta
Yael ja Doug Powellin kautta
Circle of Light
Teidän Sydämissänne on Kaikki
Luomisen Tulen Säteet
5-19.12

Rakastetut, olen aina täällä muistuttamassa teitä kaikesta mitä te olette, ennen kaikkea saadakseni teidät muistamaan sydämenne, jotta te voittaisitte takaisin Rakkauden koko täyteydessään.. Teidän sydämenne sisältävät kaikki Rakkauden tulen säteet, jokaisen Jumalan luovan voiman ilmaisun, kaiken sen kasvun joka tapahtuu tietoisuuden heräämisessä, ja ne kaikki ovat täällä teissä nyt, liekehtien uutta elämää.

Niinkuin aurinko tuo maailmaan elämää, niin tuovat teidän sydämenne elämää Luomakuntaan, jotta kaikki se mitä teidän sydämenne, nuo elämän säteet, koskettavat, saadaan elämään suurenmoisin tavoin niin että ne vastaavat Rakkauden tuliin. Teidän sydämenne, rakastetut, sisältävät tämän kaiken, ja kaikkien Rakkauden säteiden, jotka ovat totuus teistä nyt, säteilevinä, on tarkoitus olla loistavan luomisen lähde, uuden elämän tuomisen tämän loputtoman elämän olemuksesta jonka me jaamme keskenämme.

Joka hetki te olette vastaanottavaisia tämän kokemuksen mysteerille, ihmeelle ja voimalle. Siispä rakastetut, mitä te elävöitätte nyt tulisten sydämienne säteillä? Koko luomakunta on teissä ja tällä hetkellä teitä siunataan tämän elämän räjähdyksen tuntemisella itsessänne, antaaksenne sen olla se voima, kauneus ja ilo jossa te elätte.

Jokainen Rakkauden tulen säde joka virtaa nyt ulos teidän olemuksenne ytimestä pystyy koskettamaan yhä uusia luovan energian siemeniä ja tuomaan ne esiin silmänräpäyksessä Jumalan henkeäsalpaavina ilmenemismuotoina.

Mitä teidän sydämenne herättää henkiin? Ja käytättekö näitä teissä olevia luomisen voimia koskettamaan tätä maailmaa ja herättämään henkiin Rakkauden ilmauksia jotka ovat ainoa totuus? Ovatko teidän sydämenne nyt saatavilla, tänä tulisena Rakkautena, Luomisen voimana, tämän

maailman jäätyneen Rakkauden sulattamiseksi ja sen tekemiseksi jälleen näkyväksi?

Mitä teidän sydämenne herättää henkiin ja voitteko te antaa tälle sydämelle vapaan vallan? Pystyttekö luottamaan siihen että Rakkauden tulet hävittävät vastustuksen, egon rajoittuneisuuden, jotta te voisitte olla se polttoaine jonka avulla totuus elämästä tulee näkyviin? Voitteko antaa itsenne palaa Luomisen Hetkenä, olla tietoisuuden heräämisen mahtava syke, sisällyttää tähän energiaan inspiraation, Rakkauden voiman löytymisen? Ja sallitteko sitä tutkittavan mitä ne Luomisen säteet merkitsevät, jotka liekehtivät nyt teinä?

Tämä vaatii sitoutumista ja päätöstä ja tilaa antaa tämän muistamisen tapahtua, antaa kuoren, egon kotelon palaa pois, jotta Luomisen Hetki voi vapaasti ilmentyä teinä, liekehtien koko kunniassaan .

Teidän sydämissänne on Rakkauden tulien kaikki säteet...voiman ja elämän, siunauksen ja mysteerin, ihmetyksen ja ihmeen ja räjähtävän Rakkauden ekstaasin joka tuo esiin aivan uusia tapoja nähdä asioita, elämää, Jumalan riemuitsevana heräävänä sydämenä, niin että jokainen hetki jonka elätte on elämän tuomista tähän kokonaisuuteen, tähän hologrammiin, Rakkauteen jonka me jaamme keskenämme ja laajassa merkityksessä tähän maailmaan ja kaikkeen mitä siinä on.

Yksi kosketus, yksi teidän sydämenne säde herättää eloon jokaisen tämän Rakkauden hologrammin aspektin joka odottaa eloon heräämistä, odottaa sen muistamista että kaikki on yhtä, yhtä hengitystä ja yhtä kaikkien uuden luomisen mahdollisuuksien ylistystä.

Tulkaa! Tuntekaa nämä elävän Rakkauden säteet ja että jokainen Jumalan aspekti on teissä ja että jokainen kosketuksenne tuo uutta elämää, tuo heräävää tietoisuutta ja tuo mukanaan hologrammin perspektiivin, ykseyden. Teidän sydämenne sytyttää myös ennen tuntemattomia mahdollisuuksia itse luomakunnalle, jollaisia ei ole edes osattu kuvitella. Se on täydellinen yllätys. Se on kaikkien Jumalan kokonaisuutta koskevien vanhojen näkökulmien polttamista pois. Se on uuden tietoisuuden syntyminen. Ja se on Rakkauden ekstaasin holografinen herääminen.

Rakastetut, miten käytätte sydämiänne? Mitä elämän tulia te nyt sytytätte? Otatteko vastaan tämän energian ja annatteko sen tehdä itsestänne liekehtivän komeetan joka näyttää tietä jollekin uudelle, syvemmälle kokemukselle elämästä ja yhteiselle Jumalan sydämen herättämiselle, kun jokainen Luomisen tulen aspekti syöksyy nyt esiin tunteakseen itsensä teissä.

Sytyttävätkö teidän tulisen sydämenne säteet maailman autuuteen, tuovatko ne esiin Rakkauden siemenet siellä missä maa näytti kuivuneelta? Mikään ei voi vastustaa Luomisen voimia. Nämä elävän Valon säteet, sen Jumalan olemus joka te olette, tuovat aina uutta elämää kaikkeen mitä te kosketatte.

Kun teidän sydämenne saavat vapaasti tulla Rakkauden soihduiksi, tulla täksi voimaksi, täksi energiaksi, jokaisen uuden luomuksen polttoaine tuo teille kyvyn nähdä kokonaisuuden jokaisessa osassa ja käyttää Luomakunnan voimaa valaisemaan jokaista loputtoman Luojan totuuden olemusta joka on juuri täällä juuri nyt.

Jokainen Rakkauden valinta tuo teille muistamisen ja jokainen teidän loistavan sydämenne säde vapauttaa maailman nurinkurisuudestaan, herättää eloon Minä Olen Rakkauden jähmettyneen tietoisuuden, tuo elämää kaikkialle maailmaan, siunaa Maata ja palauttaa tämän Luomakunnan Rakkauden rajattomaan voimaan ja sulouteen.

Rakastetut, antakaa sydämenne näyttää itsellenne totuus, herättää tietoisuutenne kaiken Valon ja elämän ja voiman loistosta, jotta jokainen Rakkauden säde joka loistaa teinä olisi elämää antava, luoja, ihmeellinen ja siunaisi Kaikkea Mikä On.

Teidän sydämissänne on kaikki Rakkauden tulen säteet. Voitteko alkaa tuntea miten paljon Rakkautta tämä on? Voitteko sallia itsenne tuntea sen elämän räjähdyksen joka te olette, sulkien piiriinne ja käsittäen tämän maailman Luomisen Hetkenä joka on tullut tietoiseksi, hyväksytyksi, josta on iloittu, jota on juhlittu, ja jota Rakkauden Tahto on käyttänyt tuomaan lämpöä ja Rakkautta Maahan – palauttaakseen ihmiskunnan sydämen tämän voiman ja sulouden, ilon ja siunauksen täyteyteen, sen havaitsemisen täyteyteen mikä on Todellista ja mitä Rakkaus luo juuri tässä ja juuri nyt.

Kun teistä tulee Rakkauden Tahdon ilmaisu, kun te sallitte sydämenne ottaa vallan, te voitte tietoisesti lähettää kaikki ainutlaatuisen Rakkauden säteet elävöittämään ja herättämään eloon erityisiä asioita, tuomaan esille ne luomukset joita olette täällä manifestoimassa ja lahjoittaa ihmiskunnalle oman ainutlaatuisen ilmauksenne voimallisesta Luomisen Hetkestä tässä ja nyt.

Teistä voi tulla elämän herääminen niin täysin tunnustettuna ja elävänä, että kaikki mihin koskette versoo kuin siemen auringossa. Kaikkialla missä te olette syntyy uusia Rakkauden aspekteja. Kaikki mitä hengitätte palautuu tähän Jumalan energiaan ja te elätte joka hetki Luomisen kokonaisuudessa ja ihmeessä.

Luomisen Hetki on nyt. Te olette tämä valtavan elämän räjähdyksen Hetki, joka on tullut esiin koskettamaan tätä elämää, tätä maailmaa, tätä ihmiskunnan heräämistä Todelliseen Rakkauteen, ja tämä tarkoitus syttyy Rakkauden säteistä jotka ovat teidän sydämenne. Tällä hetkellä kaikki herätetään henkiin.

Pystyttekö kuvittelemaan miltä tuntuu kun Rakkauden Tahto liikkuu teissä tunteakseen miten teidän sydämenne tuo esiin täysin uuden luomakunnan joka voi täydellisesti muuttaa maailman? Pystyttekö tuntemaan koko potentiaalinne tuoda Luomisen tulet vaikuttamaan ihmiskunnan tarpeisiin, Rakkauden heräämisen etsimiseen, jokaisen sydämen täydellisyyden muiston sytyttämiseen ja heijastuksen esiin tuomiseen Jumalan puhtaasta sydämestä maailman elämän symboleissa?

Ei ainoastaan runsauden symboleissa, vaan puhtaan energian symbolissa ja tunteessa elämän tulista jotka voivat polttaa pois kaikki sydämen uskomukset muusta kuin siitä totuudesta että vain Rakkaus on Todellista. Voitteko tuntea potentiaalin lisäksi sen mikä on jo matkalla Rakkauden tulisina säteinä, että teidän on jatkettava tätä ihmiskunnan muistamisen sytyttämistä elävänä Rakkauden kokonaisuutena, jossa maailma tuodaan esiin juuri nyt Rakkauden täydellisyytenä.

Sen lisäksi että annatte Minun avata sydämenne sen koko kapasiteettiin, yli kaiken sen mitä mieli pystyy käsittämään...antakaa Minun palauttaa teidän luottamuksenne siihen että Luomakunnan energiat luovat vain hyvää, vain Rakkautta, ja että kaikki on mahdollista teissä ja teidän sydämenne kautta...uusi elämä, uudet kokemukset, uusi runsaus ja Jumalan ruoka, loputtoman Rakkauden puhdas energia joka on heräämässä ylistykseen teidän sydämissänne nyt.

Levittäkää niitä Rakkauden säteitä jotka te olette! Koskettakaa sitä mitä teidän sydämenne nyt kutsuu koskettamaan, ja tuntekaa tämä valtava syttyminen joka tuhoaa kaikki rajoitukset, vapauttaa teidät olemaan se joka lämmittää maailman, joka vapauttaa tämän Jumalan energian joka nyt palvelee sellaista unelmaa joka on muuta kuin Rakkaus.

Antakaa Minun käyttää sydämiänne sytyttämään hyvin erilaisia asioita, luomaan mallin ihmiskunnan heräämisestä tähän totuuteen, tähän ihmeeseen, tähän Rakkauden tuleen joka on teidän sydämissänne ja sydäminänne tällä hetkellä. Lämmittäkää tämän maailman puutarha sydäntenne auringolla, jotta Rakkauden siemenet itäisivät ja kasvaisivat voimakkaasti ja hämmästyttäisivät teitä ja ottakaa nämä Rakkauden tulet...antakaa niiden polttaa pois kaikki rajoitukset ja vapauttaa teidät olemaan tämä laajentuva tulinen Rakkaus, joka ainutlaatuisesti, harmonisesti yhdistyy kaikkiin vapauden tarpeisiin.

Jokainen teidän sydämenne säde johdetaan ja kalibroidaan vastaamaan Rakkauden kutsuun, herättämään siemenet jotka ovat valmiita, sytyttämään nämä elämän virrat muissa sydämissä jotka ovat valmiita, kunnes jokainen sydän on vapaa olemaan Rakkauden luomisen säde, polttamaan pois kaikki uskonsa puutteeseen tai rajoituksiin ja sytyttämään totuuden ihmiskunnan yhteisestä sydämestä.

Te voitte nyt tuntea näiden Rakkauden säteiden laajentumisen ja teidän sydämenne tietää jokaisen tarkoituksen. Teidän omaksuessanne totuuden teidätkin sytytetään, jotta te voisitte näyttää tien Kotiin.

 

 
 
 
Antakaa Rakkauden Luoda Teidät

Read more...

 
Erillisiä Sydämiä Ei Ole Toisenlainen Näkemys Haasteista

Read more...

 
Te olette Minun Kiitollisuusrukoukseni

Read more...

 
100% Sitoutuminen Elämän Ylistämiseen

Read more...

 
Rakkauden Maailman Luomisen Salaisuus Miten Elää Paratiisissa

Read more...

 
100 %! Viesti Jumalalta
Todellisen Vaurauden Luomisesta

Read more...

 
Antakaa Minun Pitää Teidät Rakkauden Värähtelyssä

Read more...

 
Eläminen Iloisessa Yhteydessä Elämän kanssa
(Paratiisikokemus)

Read more...

 
Eläminen Sisältä Käsin Uuden Maailman Lähteenä

Read more...

 
Miljoona Tapaa Palvoa Jumalaa
Luopuminen Oman Elämäntilanteesi Vastustamisesta

Read more...

 
JESHUA (Jeesus): Rakkauden Malli
Jokaiselle Olennolle Uudessa Maailmassa

Read more...

 
Teillä On Kaikki Mitä Tarvitsette Kun Pysytte Jumalan Liekehtivänä Sydämenä

Read more...

 
UUDEN VUODEN VIESTI

Read more...

 
TE OLETTE JOULUN VALOT

Read more...

 
Kristusmessu 22. joulukuuta 2011

Read more...

 
Pelon lahja
12-9-2011

Read more...

 
Viestejä Jumalalta
11-27-2011

Read more...